De onverzadigbare vrouw (en de afwezige man)

Weer verkrijgbaar, in druk en als e-book!

Bijvoorbeeld bij Youbedo of blz.nl. De onverzadigbare vrouw_Lisette ThooftDe onverzadigbare vrouw_Lisette Thooft.

Mannen worden gek van de claimende, bemoeizuchtige, bazige, controleerderige, bezitterige, gestresste en lastige vrouwen in hun leven. Vrouwen ergeren zich mateloos aan de lakse, luie, botte, slordige, ongedisciplineerde, onverantwoordelijke en egocentrische mannen om hen heen. Zo is het al eeuwen en eeuwen. Maar intussen zijn we wel een stuk beschaafder geworden, met ons allen. Volgens Lisette Thooft is er een oorzakelijk verband: we hebben elkáár beschaafd.

“Haar betoog heeft de charme van het grote, woeste gebaar,” kopte de Volkskrant boven een recensie van Aleid Truijens die het boek 4 sterren gaf: “…een groot plezier om te lezen.”

“In dit aanstekelijk geschreven en met oeroude verhalen geïllustreerde betoog stelt Lisette Thooft dat vrouwen helemaal niet zo vredelievend zijn als het feministische vooroordeel wil. Het patriarchaat moest er aan te pas komen om de machts- en seksbeluste matriarchen in het gareel te krijgen. Een provocerend en politiek incorrect boek dat de lange tenen niet uit de weg gaat.”

Jaap Goedegebuure

“Het beeld van de machteloze vrouw leek me altijd al een misverstand, maar de manier waarop Lisette Thooft verhaalt over de macht van vrouwen en haar onverzadigbaarheid opent de ogen, prikkelt de zinnen en inspireert tot een ander geschiedverhaal over de verhouding tussen de seksen. Een vernieuwend boek.”

Christien Brinkgreve

“Een gedurfde, eigenzinnige, controversiele visie op de man-vrouw verhouding door de tijden heen, een boek dat prikkelt tot tegenspraak… Kortom een prachtboek.”

Maarten ‘t Hart

In liefdesrelaties hebben vrouwen iets onverzadigbaars en mannen iets afwezigs. In elke vrouw zit een vuurspuwende en verslindende draak verborgen, een machtshongerige controlfreak. En in elke man schuilt een robot, zonder vrije wil.

De mens is homo mythicus: we vertellen elkaar verhalen om te kunnen begrijpen hoe het leven in elkaar zit. Dit boek maakt een gang door de geschiedenis, van de prehistorie tot nu, aan de hand van verhalen en wat ze verduidelijken over onze liefdesrelaties. Veel van die verhalen gaan over de machtsstrijd tussen man en vrouw. In oude mythen zijn vrouwen vaak doodeng: ze eten kinderen op, en ze verleiden en verkrachten of vangen en verslinden mannen. Was dat mannelijke projectie en indoctrinatie? Of zit er een kern van waarheid in?

Als er geen griezelige, machtswellustige, manipulerende, egocentrische en seksueel gulzige vrouwen hadden bestaan in de werkelijkheid, was er ook nooit één draak verzonnen en nooit één gevaarlijke heks in een sprookje beland…

Maar mannen zijn ook geen lelieblanke lammetjes van onschuld. In de kille, zielloze machines die ze ontwerpen, bouwen en bedienen, vinden ze compensatie voor hun onmacht om vrouwen te bedwingen. De grote mythe van onze tijd is de strijd tegen de machine, die we allemaal voeren in ons dagelijks leven en in onze ziel.

Hoeren en helden, monsters en macho’s, draken en heiligen, koele jonkvrouwen en warme ridders, replica’s en echte mensen draven op in dit boek om hun verhalen te vertellen. Allerlei romantische kitsch wordt intussen ontmaskerd. De matriarchaten van de prehistorie waren verre van vreedzaam en de Kelten waren onbehouwen woestelingen. Heksen waren geen wijze liefdevolle vrouwen, en het christendom is juist heel gunstig geweest voor de positie van de vrouw.

Wat glashelder wordt, is hoe de seksen met elkaar geworsteld hebben, eeuw na eeuw na eeuw. Het is allemaal niet voor niets geweest. Het grote verhaal van vrouwen en mannen die eindeloos met elkaar vechten en vrijen, heeft een happy end. Want vrouw en man beschaven elkaar met hun botsingen, en worden ondertussen steeds meer mens.