Wat is mythosofie?

Wat is mythosofie? Een tak van wetenschap die zich bezighoudt met de wijsheid van mythen

Onze volgende Mythosofische Matinee is op 7 juni!

Spreker Marianne Carolus

Aanvang 15.00 uur

Plaats: Brouwersgracht 136, Amsterdam

Entree: gratis voor Vrienden van de Kring voor Mythosofie, € 15 voor overige belangstellenden.

Opgeven: info@mythosofie.nl

 

Voor meer informatie over de Kring voor Mythosofie: klik hier

 

“Some day you will be old enough to start reading fairy tales again” – C.S. Lewis – … en dan raak je geïnteresseerd in Mythosofie!

‘Mythe’ betekent gesproken woord; ‘sofia’ is wijsheid. Mythosofie is de discipline die zich systematisch bezighoudt met de psychologische opdrachten en adviezen die besloten liggen in mythen en sprookjes – vervat in symbolische taal, metaforen en allegorieën.

Mythe staat tegenover ‘logos’, het geschreven woord. Mythen zijn verhalen uit de orale traditie, doorverteld van generatie op generatie, en later op schrift gesteld. In de Epiloog van mijn boek Jezus & Maria Magdalena schreef ik, met een parafrase op Johannes 1, 1-4:

“Sinds het begin is er de mythe. De mythe komt voort uit de scheppende verbeeldingskracht en de mythe ís de scheppende verbeeldingskracht. Alle cultuur is erdoor ontstaan en zonder de mythe is geen enkele cultuur ontstaan.
Niet alleen de logos staat aan de basis van onze evolutie; in nog vroeger tijden was er de mythos, het gesproken woord. De mythe is een schepping en een schepper tegelijk: zij is het verhaal dat geschapen wordt door de cultuur waarin zij bloeit, de ontwikkelingsfase van de mensheid. En zij is het verhaal dat cultuur schept, dat ontwikkeling tot stand brengt en bevordert. De mythe nodigt de toehoorders uit om beelden te scheppen in de eigen psyche, om zich te identificeren met de held en de heldin van het verhaal en om hun heldendaden na te bootsen.”

(Het Johannes Evangelie begint met: “En archei èn ho logos” – in het begin was er het woord – logos. De Naardense Bijbel vertaalt overigens: “Sinds het begin is er het spreken”).

In ‘De Godin en de Draak’, gepubliceerd in Prana, december 2006, schreef ik:

Wie mythen wil duiden, moet symbolisch kunnen denken. Mythologie is de kennis van de mythische verhalen, en je zou je een nieuwe academische discipline kunnen voorstellen, de ‘mythosofie’, die zich bezig houdt met kennis van de diepere betekenis van mythen. Want mythen betekenen iets, net zoals dromen vaak iets betekenen. Mythen zijn de collectieve dromen van een cultuur. (…) Mythen interpreteren is dan ook net zoiets als dromen duiden.”

 

lees het hele artikel