Jezus & Maria Magdalena

Mythen, religie en seksuele evolutie in

Jezus & Maria Magdalena, een mythe van liefde en vrijheid

Een fascinerend nieuw licht op het verhaal van Jezus en Maria Magdalena

“Spannend van A tot Z. Overtuigend beschreven is de relatie tussen godsdienst en seksualiteit.” Prof.dr. Cees den Heyer
cover Jezus & MM

 

Niet meer in druk. Om de pdf te ontvangen, stuur me een mail.

 

Nogal wat mensen nemen voetstoots aan dat het waar is wat Dan Brown schrijft in De Da Vinci code: dat Jezus en Maria Magdalena getrouwd waren en kinderen hadden.
Dat idee zoemt overigens al decennia lang rond – te beginnen in kringen van theologen. En wat is er eigenlijk tegen? Waarom zou Jezus geen gewone man zijn die een gewoon liefdesleven leidde?
Waarom houdt de rooms-katholieke kerk vast aan het verplichte celibaat voor priesters? Waarom waren de puriteinen zo puriteins, en waarom zijn conservatieve protestanten dat nog steeds? Kortom, wat hééft het hele christendom eigenlijk tegen seks – zo’n sterke weerzin dat zelfs de moeder Gods, Maria, getransformeerd werd tot seksloos wezen en vereerd als eeuwige maagd? Waarom is seks voor orthodoxe christenen duivels en wie is dat eigenlijk, de duivel?

Lisette Thooft begon een persoonlijke zoektocht en kwam terug met opwindende antwoorden.
Ze beschrijft in Jezus & Maria Magdalena, een mythe van liefde en vrijheid de overeenkomsten tussen de christelijke mythologie en die van andere religies – die zijn opvallend, ontdekte zij. De held offert altijd zichzelf, de heldin moet haar geliefde loslaten. Er is ook een essentieel verschil. Bij Jezus en Maria Magdalena gaat het niet om lichamelijke vruchtbaarheid, maar om emancipatie en geestelijke ontwikkeling. De Bijbel blijkt mannen op te roepen tot liefde, vrouwen tot vrijheid!

Dit boek werpt een fascinerend licht op oude verhalen. De geschiedenis van de religieuze mythologie blijkt een blauwdruk te zijn van onze seksuele evolutie, door de eeuwen heen. Het verhaal van de liefde tussen Jezus en Maria Magdalena is te lezen als een archetypisch verhaal, een mythe die essentiële informatie bevat over de ontwikkeling van man en vrouw en de rol daarin van de seksualiteit.

 

NBD Biblion schreef over Jezus & Maria Magdalena:

In dit interessante boek onderneemt de auteur een persoonlijke zoektocht naar de spirituele betekenis rond de beeldvorming van de bijbelsmythologische figuren Maria Magdalena (bijbels, gnostisch, legendarisch, menselijk en androgyn) en Jezus. Mede gesteund door de bespreking van andere mythes ontdekt ze dat het verhaal van het bijbelse duo een blauwdruk vormt voor het op het eind van het boek ontvouwde psychologisch-evolutionair Spiral Dynamics-model van bewustzijn en liefde. De geslachtelijke polariteit is motor van bewustzijnsontwikkeling, waarbij echter tegelijk de innerlijke en uiterlijke fixaties in werk en seksualiteit (eros) door een offer overwonnen dienen te worden: (verantwoordingsloze) vrijheid voor de man, (bezitterige) liefde voor de vrouw Het utopisch mens- en maatschappijbeeld op het eind van die ontwikkeling is een androgyne, waarin onvoorwaardelijke liefde (agape) normaal is. Naast de eigenzinnige invalshoek en toon is het boek door de vele up-to-date bevindingen uit onder ander theologie, filosofie, psychologie, literatuur (‘De Da Vinci code’ van Dan Brown) bovendien leerrijk en lezenswaardig.”

 

 

Boudewijn Koole schreef op zijn website over dit boek:

“Lisette Thooft heeft verder gekeken dan onze Westerse cultuur alleen en zich ook verdiept in het Oosterse en het daarop geïnspireerde Westerse tantrisme. Dat betekent voor haar niet alleen dat seksualiteit (ook op het spiritueel hoogste niveau) zowel een negatieve als een positieve factor kan zijn (of zelfs het belangrijkste voertuig), maar ook dat dit een sleutel kan zijn tot een nieuwe en in brede context toonaangevende interpretatie van uitspraken van Jezus over seksualiteit, met name als je die leest als oproep om seksualiteit te sublimeren in spirituele zin. Zij houdt daarbij de relativering van seksualiteit net zo goed open (niet goddelijk) als de waardering ervan (een goddelijk geschenk dat bij kan dragen tot, althans een rol kan spelen in spirituele groei)…”